ردیف کد کالا مشخصات محتوی قیمت «تومان»
1 1100 سرامو زاک-پودرپخش کننده آنیون ها و منتشرکننده اشعه مادون قرمز کیلوگرم 25000
2 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر کیلوگرم 35000
3 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر کیلوگرم 35000
4 1331 پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر کیلوگرم 35000
5 1341 پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر کیلوگرم 35000
6 1411 پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC  و جاذب . . . کیلوگرم 20000
7 1444 پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتاید با خلوص 99/9% کیلوگرم 25000
8 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک کیلوگرم 15000
9 1770 پودر - فیلتر های جاذب  IR اصلاح شده  مخصوص پلیمرها کیلوگرم 20000
10 1801 پودر - نانو جاذب های دود و بو - روان ساز کمکی - مخصوص پلیمرها کیلوگرم 20000
11 2001 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 40000
12 2007 مایع -  افزودنی روغن موتور برپایه نانو ذرات تنگستن 250cc 50000
13 2011 مایع -افزودنی روغن موتور برپایه نانو ذرات دی سولفید مولیبدن 250cc 40000
14 2110 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نقاط کربنی کوانتومی 250cc 40000
15 2120 مایع - افزودنی برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی) Graphene Zuk 250cc 50000
16 2211 محلول - افزودنی برای انواع روغن ها (موتور و صنعتی) SILK ZUK 250cc 40000
17 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 25000
18 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر لیتر 40000
19 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS کیلوگرم 40000
20 2944 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS + ترکیبات سیلیکونی لیتر 45000
21 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره -1000 لیتر 30000
22 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 لیتر 40000
23 2971 کلوئید الکلی نانو نقره 1000 لیتر 40000
24 2972 کلوئید الکلی نانو نقره - 2000 لیتر 50000
25 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان کیلوگرم 100000
26 3005 محلول نانو ذرات مس  5000 پی پی ام لیتر 50000
27 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی کیلوگرم 40000
28 3014 پودر نانو کلی  خالص ( بدون افزودنی ) کیلوگرم 250000
29 3015 محلول نانو رس ( تثبیت کننده شن های روان  و . . . ) لیتر 25000
30 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی لیتر 35000
31 3025 پودر نانو سیلیکا خالص  لیتر(50گرم) 30000
32 3031 پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب  کیلوگرم 30000
33 3041 محلول نانو ذرات الماس بور ( مکعبی + .... ) لیتر 70000
34 3046 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... کیلوگرم 75000
35 3051 پودر نانو اکسید روی کیلوگرم 60000
36 3061 پودر نانو ذرات اکسید آلومینیوم کیلوگرم 40000
37 3091 پودر نانو سلولز (شیمیایی) لیتر 30000
38 3201 کمپاند ژل پروتئینی ایزوله سویا (هیدرولیز شده )+ سلولز باکترییائی  لیتر 40000
39 3202 کمپاند ژل پروتئینی ایزوله سویا ( هیدرولیز شده ) + سلولز باکترییائی + رزین لیتر  50000
40 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان و نانوروی لیتر 50000
41 3401 پودر نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر 35000
42 3501 کاتریج Ad Zuk : افزایش دهنده شتاب خودرو . کاهش آلاینده ها... یک عدد 30000
43 3503 کارتریج پاور زاک: افزایش دهندده شتاب و قدرت موتور. کاهش آلاینده ها ... یک عدد 30000
44 3505 کارتریج پاور زاک پلاس: " " " " " Power Zuk Plus یک عدد 40000
45 3513 کارتریج سرامو زاک: کاهش دهنده مصرف سوخت و گازهای آلاینده و ...  یک عدد 30000
46 3601 محلول نقاط  کوانتومی کربنی لیتر  
47 3611 گرافن اکساید    
48 3621 گرافن    
49 3631 گرافن یونی هیبریدی    
50 3631 نانو لوله های کربنی  تک لایه    
51 3641 نانو لوله های کربنی چند لایه