ردیف کد کالا مشخصات محتوی قیمت «تومان»
1 1100 پودر پخش کننده آنیون ها و منتشر کننده های IR کیلوگرم 30000
2 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 35000
3 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 35000
4 1331 پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر کیلو گرم 35000
5 1341 پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 35000
6 1411 پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC  و جاذب . . . کیلو گرم 30000
7 1444 پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99%  ( در سه گرید مختلف ) کیلو گرم  
8 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک کیلو گرم 20000
9 1770 پودر - فیلتر های جاذب  IR اصلاح شده  مخصوص پلیمرها کیلو گرم 25000
10 1801 پودر - نانو جاذب های دود و بو - روان ساز کمکی - مخصوص پلیمرها کیلو گرم 25000
11 2001 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 50000
12 2003 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات سرمت  250 cc 50000
13 2007 مایع -  افزودنی روغن موتور برپایه نانو ذرات تنگستن 250 cc 60000
14 2008 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه نانو ذرات الماس 250 cc 60000
15 2010 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نقاط کربنی کوانتومی 250cc 60000
16 2011 مایع - افزودنی روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات مولیبدن 250 cc 60000
17 2020 مایع - افزودنی برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی)     Graphene Zuk        250 cc 60000
18 2021 محلول - افزودنی برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی )         SILK ZUK 250 cc 50000
19 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 25000
20 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر لیتر 45000
21 2755 محلول کیتوسان لیتر 50000
22 2756 کیتوسان ( جامد - خشک ) کیلو گرم  
23 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS کیلو گرم 40000
24 2944 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS + ترکیبات سیلیکونی لیتر 45000
25 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره -1000 لیتر 35000
26 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 لیتر 45000
27 2971 کلوئید الکلی نانو نقره 1000 لیتر 45000
28 2972 کلوئید الکلی نانو نقره - 2000 لیتر 55000
29 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان 500 grm 100000
30 3005 محلول نانو ذرات مس  5000 پی پی ام لیتر 50000
31 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی کیلو گرم 45000
32 3014 پودر نانو کلی  خالص ( بدون افزودنی ) کیلو گرم 30000
33 3015 محلول نانو رس ( تثبیت کننده شن های روان  و . . . ) لیتر 25000
34 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی لیتر 35000
35 3025 پودر نانو سیلیکا خالص  لیتر(50گرم) 30000
36 3031 پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب  کیلو گرم 40000
37 3041 محلول نانو ذرات الماس بور ( مکعبی + .... ) لیتر 70000
38 3046 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... کیلو گرم 75000
39 3051 پودر نانو اکسید روی کیلو گرم 75000
40 3061 پودر نانو ذرات اکسید آلومینیوم کیلوگرم 50000
41 3091 پودر نانو سلولز ( شیمیائی ) لیتر 40000
42 3095 ژل نانو سلولز  ( باکتریایی ) لیتر  
43 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان و نانوروی لیتر 70000
44 3401 پودر نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر 40000
45 3501 کارتریج Ad Zuk : افزایش دهنده شتاب و قدرت موتور . کاهش آلاینده ها ... یک عدد 30000
46 3503 کارتریج پاور زاک : افزایش دهنده شتاب و قدرت موتور . کاهش آلاینده ها ... یک عدد 30000
47 3505 کارتریج  پاور زاک پلاس : "  "   "   "   "     "       "    Power Zuk Plus یک عدد 40000
48 3513 کارتریج سرامو زاک : کاهش دهنده مصرف سوخت . و گازهای آلاینده و..... یک عدد 40000
49 3601 محلول آبی نقاط کوانتومی کربنی     10% لیتر 50000
50 3606 نقاط کربنی جامد  کیلو گرم  
51 3611 گرافن اکساید 100 grm  
52 3621 گرافن 100 grm  
53 3627 گرافن یونی هیبریدی 100  cc  
54 3631 نانو لوله های کربنی تک لایه 100 grm  
55 3641 نانو لوله های کربنی  چند لایه 100 grm  
56 3733 محلول نانو ذرات الماس  5% 100 cc  
57 3744 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... 100 grm